ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ` «Փրոփերթի Դիվելոփմենթ Քամփանի» ՓԲԸ 

 ՊԱՇՏՈՆԸ` Գլխավոր ճարտարագետ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Կրել պատասխանատվություն բազային ճարտարագիտական համակարգերի (ջեռուցման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, էլեկտրականության, սանիտարատեխնիկական, օդորակման, հովացման, սառեցման, հրդեհային անվտանգության, ավտոմատացման) սպասարկմանն ու կառավարմանն ուղղված անհրաժեշտ բոլոր ծրագրերի իրականացման համար՝ նպատակ ունենալով բարձրացնելու դրանց հուսալիությունը և շահագործման ժամկետը: Կրել պատասխանատվություն բազային ճարտարագիտական համակարգերի սպասարկման և ճարտարագիտական աշխատանքների կատարման համար:  
 • Կազմակերպել ճարտարագիտական համակարգերի և սարքավորումների սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասերի, գործիքների և նյութերի ձեռքբերումը և հսկել դրանց անհրաժեշտ քանակի առկայությունը: Կառավարել սարքավորումների և նյութերի մատակարարման ծախսերը:
 • Իրականացնել գործիքների տրամադրման և օգտագործման հաշվարման կարգի հսկողություն: 
 • Կրել պատասխանատվություն շենքի ճարտարագիտական համակարգերի վերաբերյալ վարձակալների բողոքների վերլուծության և դրանց աշխատանքի վերաբերյալ վարձակալների բոլոր հարցերի սպառիչ պատասխանների համար: Ներդնել վարձակալների բոլոր հայտերի ժամանակին կատարումն ապահովող ընթացակարգեր:
 • Կապալառու կազմակերպության ներգրավման պարագայում իրականացնել տեխնիկական, ֆինանսական և այլ անհրաժեշտ հսկողություն՝ վերջինիս կողմից իրականացվող գործունեության նկատմամբ: 
 • Մասնակցել տեխնիկական սպասարկման մասով տարեկան բյուջեի մշակմանը: Ապահովել ճարտարագիտական ծառայության ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվողականություն: 
 • Ձեռնարկել բոլոր միջոցներն արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և դրանց հետևանքների վերացման ուղղությամբ և վարել դրանց վերաբերյալ անհրաժեշտ հաշվետվողականություն:    
 • Մշակել կանխարգելիչ սպասարկման արդյունավետ ծրագիր և ղեկավարել այն: Վարել ընթացիկ փաստաթղթեր և հաշվետվություններ կանխարգելիչ սպասարկման իրականացման վերաբերյալ:   
 • Մասնակցել ճարտարագիտական ծառայության աշխատակիցների աշխատանքի ընդունման գործընթացին: 
 • Կազմակերպել ուսուցումներ և վերապատրաստումներ, ամփոփել դրանց արդյունքները և նպատակահարմարության դեպքում ներկայացնել աշխատակցի առաջխաղացման և/կամ աշխատավարձի փոփոխության վերաբերյալ առաջարկություն:  
 • Հետևել տեխնիկական շահագործման և սպասարկման ոլորտի օրենսդրական փոփոխություններին և ապահովել դրանց պահպանումը: 
 • Ներդնել և համակարգել էներգոսպառման կառավարման ծրագիր: Իրականացնել էներգոսպառման վերլուծություն և ապահովել անհրաժեշտ միջոցներ էներգոսպառման նվազեցման ուղղությամբ: Նախապատրաստել էներգոսպառման հսկողության բոլոր հաշվետվությունները:   
 • Իրականացնել հրդեհային անվտանգության և արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ գործողությունների կատարման հրահանգավորում:     
 • Ապահովել սարքավորումենրի սարքին վիճակը: 
 • Ներդնել ճարտարագիտական միջոցների, համակարգերի և սարքավորումների որակի հսկողության ընդհանուր ծրագրեր և մշտապես կազմակերպել շենքի ճարտարագիտական ստուգումներ: 

 

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն: 
 • Նվազագույնը 5 (հինգ) տարվա աշխատանքային փորձ ղեկավար պաշտոնում:
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման զարգացած հմտություններ, ներկայացուցչական և միջանձնային հարաբերությունների գերազանց հմտություններ
 • Հուզական հավասարակշռվածություն և արագ կողմնորոշվելու ունակություն: 
 • Թիմին առաջնորդելու զարգացած հմտություններ: 
 • Թիմում առողջ աշխատանքային միջավայրի ձևավորման և պահպանման կարողություն: 
 • Զարգացած հաղորդակցման և հմտություններ: 
 • Զարգացած վերլուծական և կազմակերպչական հմտություններ:
 • Ճշտապահություն և կազմակերպվածություն: 
 •  Զարգացած համակարգչային հմտություններ: 
 • Լարված պայմաններում աշխատելու զարգացած հմտություններ, սեղմ ժամկետներ պահպանելու և խնդիրների հրատապությունն ընկալելու ունակություն:
 • Ստեղծագործ միտք, նորարար լուծումներ փնտրելու և հստակ որոշումներ կայացնելու ունակություն:
 • Նախագծեր ինքնուրույն կառավարելու զարգացած հմտություն:
 • Վերլուծության, գնահատման և խնդիրների լուծման ունակություններ:
 • Առաջնորդելու ակներև ձիրք
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է:  

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` Մրցակցային: 

«Փրոփերթի Դիվելոփմենթ Քամփանի» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն

 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ` աշխատատեղին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել դիմում-հայտը, կցել CV-ն, նշելով աշխատանքային փորձը, որակավորումը և այն անձանց տվլայները, որոնք կարող են երաշխավորություն տալ, և ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեին` hr@prodeco.am: 

Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել պաշտոնի անվանումը: 

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները:

Դիմումների ընդունման սկիզբը` 02.05.2019

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը` 15.05.2019

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արտաշես Կազախեցյան 

«Փրոփերթի Դիվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ  տնօրեն

Արտաշես Կազախեցյանն ունի ճարտարագետ-էլեկտրամեխանիկի բարձրագույն կրթություն: Լինելով «Փրոջեքթ Մենեջմենթ Յունիթ» ՓԲԸ-ի տնօրեն` ղեկավարել է կազմակերպության շինարարական աշխատանքների տեխնիկական որակի վերահսկման և այլ աշխատանքները: Նա հաջողությամբ իրականացրել է «Տաթևեր» ճոպանուղու, «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի մասնաճյուղերի, «Դիլիջանում Հայաստանի Միջազգային Դպրոց»-ի շինարարական աշխատանքների վերահսկման կազմակերպումը:


Նախագծեր

Տեղեկատվություն