Շահագործման հանձնվեց Ամերիաբանկի «Ստեփանակերտ» մասնաճյուղը

11.02.2014 10:29

«Փրոփերթի Դիվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ-ն իրականացրեց ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, Վազգեն Սարգսյան 24/34 հասցեում գտնվող Ամերիաբանկի «Ստեփանակերտ» մասնաճյուղի շենքի նախագծի պլանավորման և վերահսկման աշխատանքներ, շինարարական աշխատանքների կազմակերպման խորհրդատվություն, շինարարական ու վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական վերահսկում:

Նախագծեր

Տեղեկատվություն